به سیستم مدیریت مقالات کنفرانس مدیریت منابع انسانی خوش آمدید!

نکات مهم در استفاده از سیستم مدیریت مقالات کنفرانس

- کلیه فرآیندهای مربوط به ارسال، پیگیری و داوری مقالات از طریق سیستم مدیریت مقالات کنفرانس انجام می گیرد.
- جهت استفاده از سیستم ابتدا باید ثبت نام نمایید تا عضو رسمی سایت شوید.
- جهت مشاهده آخرین اخبار و اطلاعیه های مربوط به کنفرانس به وب سایت کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی مراجعه فرمایید.